Plyn v zásobníkoch

Riešenie pre väčšie a trvalé inštalácie.

Akú pridanú hodnotu Vám poskytneme
  • Vysoká kvalita plynu
  • Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť vďaka stanovenému limitu počtu priamych odberateľov
  • Zníženie prevádzkových nákladov
  • Dodávky plynu v prípade potreby aj v čase kratšom ako 48 hodín
  • Férové ceny
Máte záujem o plyn v zásobníkoch alebo fľašiach? Napíšte nám!

POZOR: Predaj a prenájom iba pre priemysel, obchod, remeslá a živnostníkov.

Volajte

+421 911 031 111

Čo ponúkame
  • Dodávky čistého plynu propán
  • Automatické dodávky plynu bez potreby objednávania
  • Dodávky technologických častí propánového systému
  • Základný a rozšírený servis plynových zariadení
  • Poradenstvo s garanciou odbornosti

Propán bután v zásobníkoch

Pre väčšie a trvalé inštalácie sa používa propán dodávaný v zásobníkov inštalovaných priamo pri objekte spotreby. Veľkosť a počet zásobníkov závisí od inštalovaného výkonu pripojených spotrebičov. Štandardne sa na uskladnenie propánu a propán-butánu používajú nadzemné alebo podzemné zásobníky s objemom od 2 100 do 17 000 litrov.

Propán je skvapalnený uhľovodíkový plyn (skratka LPG) a poskytne Vám z hľadiska pohodlia všetko to, čo zemný plyn. Ako energia má však širšie použitie a čo je hlavné, nepotrebuje drahé rozvodné potrubia. Prepravuje sa v autocisternách a skladuje v zásobníku priamo pri vykurovanom objekte. Zásobník si môžete prenajať, ale pri dnešných cenách je už možné a zrejme výhodnejšie zaobstarať si vlastný. Na zásobník sa dajú pripojiť spotrebiče na teplovodné, teplovzdušné aj infražiaričové vykurovanie. Okrem kúrenia máte zároveň energiu na ohrev vody, varenie a rôzne technológie

Potrebujeťe nový zásobník na plyn alebo hladáte dodávatela plynu?

Naša spoločnosť realizuje komplet dodávky a inštaláciu plynových zásobníkov a dodávku plynov propán a propán-bután. Radi vám pripravíme individuálnu cenovú ponuku.